Ang artikulong ito tungkol sa HRVCB ay mayroong Ingles na translasyon. Para basahin ito sa Ingles, pindutin ang link na ito: Artikulo sa Ingles

INILATHALA NOONG Pebrero 8, 2023

Ang mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao, o human rights violations victims (HRVV), ay pinayagang maghain ng aplikasyon para sa bayad-pinsala sa Board. Sa mga kasong kung saan ang HRVV ay walang-kakayahang maghain, pumanaw na, o nawawala, isang legal na tagapagmana o kinatawan ay pinayagang maghain para sa kanila.

Larawan: Mga miyembro ng Human Rights Victims’ Claims Board matapos ang oath-taking noong ika-14 ng Pebrero 2014 sa Commission on Human Rights. Mula kaliwa hanggang kanan: Jose Luis Martin “Chito” Gascon, Byron Bocar, Aurora Corazon A. Parong, Glenda Litong, Erlinda Senturias, Tagapangulo ng CHR Loretta Ann Rosales, Lina Sarmiento, Wilfredo Asis, Jacqueline Mejia, at Galuasch Ballaho. 
Mula sa website ng HRVVMV

Larawan: Mula sa “Republic Act No. 10766,” Senate of the Philippines, April 19, 2016, inakses ika-22 ng Hulyo 2022,
Link sa Pahina

Larawan: News clipping ng Malaya Vol. IV, No. 189 (24 July 1985). Mula sa arkibo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission

Larawan: Screenshot ng bahagi ng webpage na “List of Victims and Recognized Motu Proprio”.
Link sa pahina ng Roll of Victims

Larawan: Mga miyembro ng organisasyong SELDA na nananawagan para sa pagpapalawig ng bisa ng pondo bilang bayad-pinsala sa mga biktima. Larawang kuha ni Boy Santos. Mula sa Philippine Star, Link sa Pahina