Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023

Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023 Inilathala noong Mayo 26, 2023. Binigkas noong Mayo 25 2023. Facebook Twitter Link Layunin ng Webinar sa Ortograpiyang Filipino at Korespondensiya Opisyal na mapalalim ang ating kaalaman at kasanayan sa tamang paggamit continue reading : Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023

Message of the Executive Director on International Museum Day 2023

Message of the Executive Director on International Museum Day 2023 PUBLISHED ON MAY 18, 2023 Facebook Twitter Link Listen to HRVVMC Executive Director Chuck Crisanto as he delivers his message on this International Museum Day – 2023. The Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission is one with the community in celebrating International Museum Day with continue reading : Message of the Executive Director on International Museum Day 2023

Protesters wearing masks of Imelda and carrying placards, one of which reads “#NeverForget No To Historical Revisionism,” during a rally marking the anniversary of Martial Law. Photo by AP/Aaron Favila. Taken from Business Mirror website Filipino Translation: Mga nagkikilos-protestang nakasuot ng maskara ni Imelda at may dala-dalang plakard – sa isa ay nakasulat ang “#NeverForget No To Historical Revisionism” – sa isang rali bilang paggunita sa anibersaryo ng Batas Militar. Larawan ni AP/Aaron Favila. Nakuha mula sa Business Mirror

Historical Revisionism and Historical Perspectives

Historical Revisionism and Historical Perspectives This article on historical revisionism and its perspectives is also published with a Filipino language version. To read it in Filipino, press this link: Filipino Article Published on May 10, 2023 Facebook Twitter Link Protesters wearing masks of Imelda and carrying placards, one of which reads “#NeverForget No To Historical continue reading : Historical Revisionism and Historical Perspectives

Protesters wearing masks of Imelda and carrying placards, one of which reads “#NeverForget No To Historical Revisionism,” during a rally marking the anniversary of Martial Law. Photo by AP/Aaron Favila. Taken from Business Mirror website Filipino Translation: Mga nagkikilos-protestang nakasuot ng maskara ni Imelda at may dala-dalang plakard – sa isa ay nakasulat ang “#NeverForget No To Historical Revisionism” – sa isang rali bilang paggunita sa anibersaryo ng Batas Militar. Larawan ni AP/Aaron Favila. Nakuha mula sa Business Mirror

Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan

Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan Ang artikulong ito na tungkol sa rebisyonismong pangkasaysayan at ang kanyang perspektibo ay mayroong Ingles na bersyon. Para basahin ito a Ingles, pindutin sumusunod na link: Artikulo sa Ingles Inilathala noong Mayo 10, 2023 Facebook Twitter Link Kasaysayan Lamang ng Nagwagi? Mga nagkikilos-protestang nakasuot ng maskara ni Imelda continue reading : Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan

Group photo of individuals involved in the conference

The Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission holds its COA Exit Conference for FY 2022

Published on April 27, 2023 Facebook Twitter Link The Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission (HRVVMC) held its exit conference for FY 2022 together with the Commission on Audit (COA) last 25 April 2023 at the Board Room of the Commission on Human Rights (CHR) in Quezon City in line with the two agencies’ mutual continue reading : The Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission holds its COA Exit Conference for FY 2022

11,103 State-recognized human rights violations victims of the 1972-1986 Martial Law Period heatmap

11,103 Human Rights Violations Victims of the 1972-1986 Martial Law Period heat map

Published on April 26, 2023 Facebook Twitter Link There are 11,103* State-recognized Human Rights Violations Victims of the 1972-1986 Martial Law Period, throughout all the provinces of the Philippines. The provinces with the most number of recognized human rights violations are colored black, the provinces with the least number of recognized human rights violations are colored continue reading : 11,103 Human Rights Violations Victims of the 1972-1986 Martial Law Period heat map

VAW SPOTLIGHT: Women and Detention

Facebook Twitter Link As part of the National 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW), the VAW Spotlight series turns its attention to the circumstances of militarization, which brought about a virulent and systematic form of abuse targeted towards women, especially during the Martial Law regime, abuse that still persists today.  #VowToEndVAW #VAWfreePH #OrangeTheWorld continue reading : VAW SPOTLIGHT: Women and Detention

Introduction Series: What is the Roll of Victims?

Facebook Twitter Link Photo: Photo exhibit of victims of political and military suppression. Plaza Roma 5-day fast for Justice, Freedom and General Amnesty. From 1. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs.Accessed through the archives of the Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission. According to Chap. IV, Sec. 26 of Republic Act No. 10368, “persons who are HRVVs, continue reading : Introduction Series: What is the Roll of Victims?