Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023

Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023 Inilathala noong Mayo 26, 2023. Binigkas noong Mayo 25 2023. Facebook Twitter Link Layunin ng Webinar sa Ortograpiyang Filipino at Korespondensiya Opisyal na mapalalim ang ating kaalaman at kasanayan sa tamang paggamit continue reading : Mensahe Ni Direktor Carmelo Victor A. Crisanto Para Sa Ikatlong Araw Ng Webinar Sa Ortograpiyang Filipino At Korespondensiya Opisyal Noong 25 Mayo 2023

Message of the Executive Director on International Museum Day 2023

Message of the Executive Director on International Museum Day 2023 PUBLISHED ON MAY 18, 2023 Facebook Twitter Link Listen to HRVVMC Executive Director Chuck Crisanto as he delivers his message on this International Museum Day – 2023. The Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission is one with the community in celebrating International Museum Day with continue reading : Message of the Executive Director on International Museum Day 2023