Protesters wearing masks of Imelda and carrying placards, one of which reads “#NeverForget No To Historical Revisionism,” during a rally marking the anniversary of Martial Law. Photo by AP/Aaron Favila. Taken from Business Mirror website Filipino Translation: Mga nagkikilos-protestang nakasuot ng maskara ni Imelda at may dala-dalang plakard – sa isa ay nakasulat ang “#NeverForget No To Historical Revisionism” – sa isang rali bilang paggunita sa anibersaryo ng Batas Militar. Larawan ni AP/Aaron Favila. Nakuha mula sa Business Mirror

Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan

Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan Ang artikulong ito na tungkol sa rebisyonismong pangkasaysayan at ang kanyang perspektibo ay mayroong Ingles na bersyon. Para basahin ito a Ingles, pindutin sumusunod na link: Artikulo sa Ingles Inilathala noong Mayo 10, 2023 Facebook Twitter Link Kasaysayan Lamang ng Nagwagi? Mga nagkikilos-protestang nakasuot ng maskara ni Imelda continue reading : Rebisyonismong Pangkasaysayan and Mga Perspektibo sa Kasaysayan