Larawan: Eksibit ng mga larawan ng mga biktima ng pampulitika at militar na panunupil. Sa limang araw na pag-aayuno para sa hustisya, kalayaan at amnestiya sa Plaza Roma. Mula sa 1. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs.
Inakses mula sa arkibo ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.

Ayon sa Kab. IV, Sek. 26 ng Batas Republika Blg. 10368, ang mga HRVV, humingi man sila ng bayad-pinsala o hindi, ay bibigyan ng pagkilala sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga pangalan sa Roll of Human Rights Victims na ihahanda ng Human Rights Victims’ Claims Board. Ang Roll of Victims na ito ay maaari ring ilagay sa mga ahensya ng gobyerno ayon sa pagtatakda ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.

Larawan: Kinuha matapos ang Langoni Massacre sa Inawayan, Negros Occidental, Mayo 14, 1984. Mula sa 1. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs.
Inakses mula sa arkibo ngg Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.

Nabuo ang sistemang ito ng Claims Board mula sa Pinagtibay na Resolusyon ng Lupon 002-2015, ika-4 ng Marso 2015, Annex A, “Legal Guide on Definition of Human Rights Violations and Awarding of Points Under RA 10368.”

Larawan: Isang roadblock na may karatulang: “Stop, military checkpoint.” 1979. Mula sa 6. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs.
Inakses mula sa arkibo ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.

Larawan: Ang pambubugbog at pagbubuwag ng mga sundalo sa linya ng mga manggagawa ng Artex na nagsasagawa ng welga sa Malabon, Hulyo 9, 1984. Mula sa 94-Jul-9-Anti-Riot Police Clash. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs. Inakses mula sa arkibo ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.

Bisitahin ang HRVVMC Roll of Victims Page para sa mas komprehensibo at malawak na paliwanag ng bawat kategorya ng puntos, at para makita ang buong listahan ng mga pangalan sa ilalim ng bawat puntos.

Pindutin ang link para tignan ang Roll of Victims

Larawan: Isang kuha ng bahagi Resolution 18-2018 ng Human Rights Victims’ Claims Board. Inaprubahan ito noong May 11, 2018, isang araw bago madeklarang functus officio ang ahensya. Nakasaad sa resolusyong ito ang mga pangalan ng 126 na taong kinikilalang motu proprio.

Bisitahin ang pahina nga Motu Proprio upang makita ang buong listahan ng mga biktimang kinikilalang motu proprio.

Pindutin ang link para tignan ang listahan ng mga Motu Proprio na HRVVS

Malayo pa ang tatahakin ng Estado upang mabigyan ng hustisya ang lubi-libo pang mga biktima ng panahong Batas Militar.

Larawan: Isang plaka ng protesta na may salitang “justice delayed is justice denied” na pinakita sa isang demonstrasyon para sa pagpapalaya ng mga Muslim na bilanggo sa Lungsod ng Cotabato, Nobyembre 29, 1979. Mula sa 4. Filippijnengroep Nederland Collection Photographs.
Inaksa mula sa arkibo ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission.