Text post of the statement taken from the HRVVMC Facebook Page

Mensahe ng Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alaala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Kasaysayan

Mensahe ng Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alaala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Kasaysayan Inilathala noong Agosto 10, 2023 Facebook Twitter Link Pakinggan natin ang mensahe ni Patrick I. Claudio ang Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang continue reading : Mensahe ng Punong Mananaliksik ng Kasaysayan ng Komisyong Pang-alaala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Kasaysayan

Text post of the DED's statement taken from the HRVVMC Facebook Page

Mensahe ng Pangalawang Direktor Tagapagpaganap ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Wika

Mensahe ng Pangalawang Direktor Tagapagpaganap ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Wika Inilathala noong Agosto 10, 2023 Facebook Twitter Link Pakinggan natin ang mensahe ni Dir. Lawrence Charles E. Salazar ang Pangalawang Direktor Tagapagpaganap ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang continue reading : Mensahe ng Pangalawang Direktor Tagapagpaganap ng Komisyong Pang-alala sa mga Biktima ng Paglabag sa mga Karapatang Pantao para sa Buwan ng Wika